Burnout / stress

Wat is Stress

Stress is een inmiddels ingeburgerd modewoord voor een moeilijk te vatten toestand van lichaam en geest. Stress wordt ervaren wanneer iemand geen of te weinig grip heeft op het leven en de verwachtingen die iemand hiervan heeft. Het woord ‘te’ heeft hierbij een grote betekenis. Een beetje stress is goed om de prestaties te verhogen, te veel stress werkt blokkerend en geeft vele uiteenlopende klachten. Stresscounseling betekent een gezamenlijke zoektocht naar de stressor of stressoren in uw leven en wil een andere manier van beleven vinden.

Voor wie

Stresscounseling is geschikt voor iedereen die inzicht wil krijgen in de stressor van zijn of haar leven. Er wordt een actieve medewerking verwacht, dus motivatie is van groot belang. Het niveau waarop de stress wordt ervaren doet niet terzake. Dat geldt ook voor de lichamelijke en geestelijke klachten die gepaard gaan bij de stressgevoelens.

Hoe

In een kort aantal sessies -het streven is vier sessies van anderhalf uur- wordt samen met u gezocht naar dat wat een verandering kan brengen in uw stresswereld. U krijgt hierbij huiswerk mee en er wordt hierin en ook tijdens de sessies een grote mate van inzet van u verwacht. U kunt er van verzekerd zijn dat er voor u een individueel behandelplan wordt gemaakt waar uw specifieke probleem het beste mee kan worden bekeken. Er zijn een groot aantal verschillende modellen waarmee gewerkt wordt en u krijgt suggesties mee om boeken te lezen die aansluiten bij uw probleem.

Op weg naar welbevinden en gezondheid

Het mag duidelijk zijn dat de insteek bij deze sessies is om in een relatief korte periode af te rekenen met dat waar u, stress gerelateerd, mee worstelt. Mocht het wenselijk zijn om een langere periode te gebruiken om bij het uiteindelijke doel te komen, dan wordt dat met u overlegd.